نمایش یک نتیجه

دستگاه فرمینگ ناگت و فلافل

دستگاه مولتی فرمر ۴۰۰

دستگاه تولید کباب بلند

دستگاه مولتی فرمر ۶۳۰

دستگاه تولید کباب بلند

دستگاه مولتی فرمر ۶۷۰

دستگاه فرمینگ ناگت و فلافل

دستگاه مولتی فورمر ۳۴۰

دستگاه پر کن(سوسیس و کالباس)

دستگاه وکیوم پرکن VF300